نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

زعفران سفید(کنج) کاپ کریستالی

80,000 تومان155,000 تومان
زعفران به دلیل نحوه برداشت و فرآوری آن بسیار پرهزینه است. باید با دست پرورش داده شود.. گیاه استریل باید از طریق تقسیم( ریشه های پیازدار) به صورت غیر تجربی پخش شود تا بیشتر ایجاد شود. پخش شود زعفران سالانه شکوفا می شود ، و هر شکوفه بنفش سه کلاله نازک زرشکی را به همراه دارد که با موچین برداشت می شود و سپس خشک می شود. با توجه به اینکه تولید زعفران پر هزینه است ، باید این را هم بدانید که خرید ارزان زعفران به هیچ وجه معامله خوبی نیست بلکه نشانه ای از کیفیت پایین یا کلاهبرداری است .اما با علم بر اینکه زعفران سفید(کنج)از محبوبیت کمتری برخوردار است و بسیاری از مردم از خواص این قسمت از گیاه زعفران آگاهی ندارند چراکه برای بسیاری از عموم رنگ زعفران مدنظر است نه خواص آن لذا تقاضا برای این محصول کم بوده و قیمت آن کمتر میباشد. علاوه برآن لازم به ذکر است که زعفران کنج درصد کمتری از خواص خود زعفران را داراست.

زعفران سفید(کنج) آذین کریستالی

35,000 تومان370,000 تومان
زعفران به دلیل نحوه برداشت و فرآوری آن بسیار پرهزینه است. باید با دست پرورش داده شود.. گیاه استریل باید از طریق تقسیم( ریشه های پیازدار) به صورت غیر تجربی پخش شود تا بیشتر ایجاد شود. پخش شود زعفران سالانه شکوفا می شود ، و هر شکوفه بنفش سه کلاله نازک زرشکی را به همراه دارد که با موچین برداشت می شود و سپس خشک می شود. با توجه به اینکه تولید زعفران پر هزینه است ، باید این را هم بدانید که خرید ارزان زعفران به هیچ وجه معامله خوبی نیست بلکه نشانه ای از کیفیت پایین یا کلاهبرداری است .اما با علم بر اینکه زعفران سفید(کنج)از محبوبیت کمتری برخوردار است و بسیاری از مردم از خواص این قسمت از گیاه زعفران آگاهی ندارند چراکه برای بسیاری از عموم رنگ زعفران مدنظر است نه خواص آن لذا تقاضا برای این محصول کم بوده و قیمت آن کمتر میباشد. علاوه برآن لازم به ذکر است که زعفران کنج درصد کمتری از خواص خود زعفران را داراست.

زعفران سفید(کنج) گوهر کریستالی

25,000 تومان390,000 تومان
زعفران به دلیل نحوه برداشت و فرآوری آن بسیار پرهزینه است. باید با دست پرورش داده شود.. گیاه استریل باید از طریق تقسیم( ریشه های پیازدار) به صورت غیر تجربی پخش شود تا بیشتر ایجاد شود. پخش شود زعفران سالانه شکوفا می شود ، و هر شکوفه بنفش سه کلاله نازک زرشکی را به همراه دارد که با موچین برداشت می شود و سپس خشک می شود. با توجه به اینکه تولید زعفران پر هزینه است ، باید این را هم بدانید که خرید ارزان زعفران به هیچ وجه معامله خوبی نیست بلکه نشانه ای از کیفیت پایین یا کلاهبرداری است .اما با علم بر اینکه زعفران سفید(کنج)از محبوبیت کمتری برخوردار است و بسیاری از مردم از خواص این قسمت از گیاه زعفران آگاهی ندارند چراکه برای بسیاری از عموم رنگ زعفران مدنظر است نه خواص آن لذا تقاضا برای این محصول کم بوده و قیمت آن کمتر میباشد. علاوه برآن لازم به ذکر است که زعفران کنج درصد کمتری از خواص خود زعفران را داراست.

زعفران سفید(کنج) الماس کریستالی

25,000 تومان160,000 تومان
زعفران به دلیل نحوه برداشت و فرآوری آن بسیار پرهزینه است. باید با دست پرورش داده شود.. گیاه استریل باید از طریق تقسیم( ریشه های پیازدار) به صورت غیر تجربی پخش شود تا بیشتر ایجاد شود. پخش شود زعفران سالانه شکوفا می شود ، و هر شکوفه بنفش سه کلاله نازک زرشکی را به همراه دارد که با موچین برداشت می شود و سپس خشک می شود. با توجه به اینکه تولید زعفران پر هزینه است ، باید این را هم بدانید که خرید ارزان زعفران به هیچ وجه معامله خوبی نیست بلکه نشانه ای از کیفیت پایین یا کلاهبرداری است .اما با علم بر اینکه زعفران سفید(کنج)از محبوبیت کمتری برخوردار است و بسیاری از مردم از خواص این قسمت از گیاه زعفران آگاهی ندارند چراکه برای بسیاری از عموم رنگ زعفران مدنظر است نه خواص آن لذا تقاضا برای این محصول کم بوده و قیمت آن کمتر میباشد. علاوه برآن لازم به ذکر است که زعفران کنج درصد کمتری از خواص خود زعفران را داراست.

زعفران سرگل صادراتی الماس کریستالی

50,000 تومان310,000 تومان
در زعفران سرگل خامه ها کلاحذف میشوند و زعفران خالص حاصل میشود.این نوع زعفران را سرگل،سرقلم،سر ریشه وممتاز مینامند(زعفران رشته های بریده) شکستگی در بین ریشه ها دیده نمیشود. معادل زعفران coupe در نامگذاری بین المللی میباشد این نوع زعفران رایج ترین نوع زعفران بوده که از قسمت سه شاخه آن خبری نیست و فط کلاله زعفران خالص است.زعفران سرگل با نام های سرقلم،سرریشه و ممتاز هم شناخته میشود. به علت اینکه برای تهیه زعفران سرگل تا حد امکان بخش سفیدی زعفران یا همان خامه زعفران از کلاله ها جدا میشود، و این کار کیفیت ظاهری و قدرت رنگدهی زعفران را بیشتر میکند.بنابراین به این نوع زعفران بدست آمده زعفران ممتاز یا صادراتی میگویند.

زعفران سرگل صادراتی کاپ کریستالی

105,000 تومان320,000 تومان
در زعفران سرگل خامه ها کلاحذف میشوند و زعفران خالص حاصل میشود.این نوع زعفران را سرگل،سرقلم،سر ریشه وممتاز مینامند(زعفران رشته های بریده) شکستگی در بین ریشه ها دیده نمیشود. معادل زعفران coupe در نامگذاری بین المللی میباشد این نوع زعفران رایج ترین نوع زعفران بوده که از قسمت سه شاخه آن خبری نیست و فط کلاله زعفران خالص است.زعفران سرگل با نام های سرقلم،سرریشه و ممتاز هم شناخته میشود. به علت اینکه برای تهیه زعفران سرگل تا حد امکان بخش سفیدی زعفران یا همان خامه زعفران از کلاله ها جدا میشود، و این کار کیفیت ظاهری و قدرت رنگدهی زعفران را بیشتر میکند.بنابراین به این نوع زعفران بدست آمده زعفران ممتاز یا صادراتی میگویند.

زعفران سرگل صادراتی گوهر کریستالی

55,000 تومان720,000 تومان
در زعفران سرگل خامه ها کلاحذف میشوند و زعفران خالص حاصل میشود.این نوع زعفران را سرگل،سرقلم،سر ریشه وممتاز مینامند(زعفران رشته های بریده) شکستگی در بین ریشه ها دیده نمیشود. معادل زعفران coupe در نامگذاری بین المللی میباشد این نوع زعفران رایج ترین نوع زعفران بوده که از قسمت سه شاخه آن خبری نیست و فط کلاله زعفران خالص است.زعفران سرگل با نام های سرقلم،سرریشه و ممتاز هم شناخته میشود. به علت اینکه برای تهیه زعفران سرگل تا حد امکان بخش سفیدی زعفران یا همان خامه زعفران از کلاله ها جدا میشود، و این کار کیفیت ظاهری و قدرت رنگدهی زعفران را بیشتر میکند.بنابراین به این نوع زعفران بدست آمده زعفران ممتاز یا صادراتی میگویند.

زعفران سرگل صادراتی کریستال آذین

55,000 تومان740,000 تومان
در زعفران سرگل خامه ها کلاحذف میشوند و زعفران خالص حاصل میشود.این نوع زعفران را سرگل،سرقلم،سر ریشه وممتاز مینامند. (زعفران رشته های بریده) شکستگی در بین ریشه ها دیده نمیشود. معادل زعفران coupe در نامگذاری بین المللی میباشد این نوع زعفران رایج ترین نوع زعفران بوده که از قسمت سه شاخه آن خبری نیست و فط کلاله زعفران خالص است.زعفران سرگل با نام های سرقلم،سرریشه و ممتاز هم شناخته میشود. به علت اینکه برای تهیه زعفران سرگل تا حد امکان بخش سفیدی زعفران یا همان خامه زعفران از کلاله ها جدا میشود، و این کار کیفیت ظاهری و قدرت رنگدهی زعفران را بیشتر میکند.بنابراین به این نوع زعفران بدست آمده زعفران ممتاز یا صادراتی میگویند.