مجموعه ظروف هفت سین 9 پارچه مدل SH-118

650,000 تومان
محصول پیش رو مجموعه هفت سین 9 تکه ایست که جنس این محصول پلی رزین بوده و ساخت و رنگ آمیزی آن تماما کار دست هنرمندان عزیز می باشد ، و همچنین لازم به ذکر است که در آن از مرغوب ترین مواد رنگی بکار گرفته شده است که سبب ضد آب بودن و قابل شستو شو بودن محصول می باشد.

مجموعه ظروف هفت سین 10 پارچه مدل SH-114

850,000 تومان
حصول پیش رو مجموعه هفت سین 10 تکه ایست که جنس این محصول پلی رزین بوده و ساخت و رنگ آمیزی آن تماما کار دست هنرمندان عزیز می باشد ، و همچنین لازم به ذکر است که در آن از مرغوب ترین مواد رنگی کار گرفته شده است که سبب ضد آب بودن و قابل شستو شو بودن محصول می شود.